Medycyna Pracy

Pełna medycyna pracy dla małych i dużych firm. Badania wstępne, okresowe i kontrolne dla pracowników.
Dostarczamy rozwiązania ułatwiające zarządzanie dokumentacją medycyny pracy oraz badaniami lekarskimi.

Icon

MEDYCYNA PRACY S7HEALTH

W RAMACH PODPISANEJ UMOWY DO NASZYCH OBOWIĄZKÓW NALEŻY W SZCZEGÓLNOŚCI:

 1. Wykonywanie badań wstępnych kandydatów na pracowników.
 2. Wykonywanie badań okresowych i kontrolnych.
 3. Orzecznictwo lekarskie do celów przewidzianych w kodeksie pracy i w przepisach wydanych na jego podstawie.
 4. Ocena możliwości wykonywania pracy uwzględniająca stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy.
 5. Monitorowanie stanu zdrowia pracowników zaliczanych do grup szczególnego ryzyka, oraz młodocianych, niepełnosprawnych i kobiet w wieku rozrodczym i ciężarnych.
 6. Prowadzenie analiz stanu zdrowia pracowników a zwłaszcza występowania chorób zawodowych i ich przyczyn oraz wypadków przy pracy.
 7. Udział w posiedzeniach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy i komisjach powypadkowych.
 8. Inicjowanie i realizowanie promocji zdrowia oraz działań na rzecz ochrony zdrowia pracowników.
 9. Gromadzenie przechowywanie i przetwarzanie informacji o ryzyku zawodowym i stanie zdrowia pracowników objętych profilaktyczną opieką medyczną.

MEDYCYNA PRACY

W ramach usługi medycyna pracy ryczałt S7Health proponujemy:

– badania wstępne, okresowe i kontrolne w zakresie medycyny pracy
– wymagane konsultacje lekarskie
– innowacyjną aplikację do obsługi medycyny pracy
– stałą opłatę abonamentową za usługi medycyny pracy

W ramach usługi medycyna pracy płatność za usługę proponujemy:

– badania wstępne, okresowe i kontrolne w zakresie medycyny pracy
– wymagane konsultacje lekarskie
– innowacyjną aplikację do obsługi medycyny pracy
– indywidualną wycenę usługi

WYŚLIJ ZAPYTANIE O OFERTĘ

W OFERCIE DODATKOWO:

APLIKACJA PLATFORMA MEDYCYNY PRACY WEBMEDICAL

Innowacyjna aplikacja do obsługi Medycyny Pracy. Badania medycyny pracy są obowiązkowe dla każdego pracownika. W związku z tym każda firma, która zatrudnia minimum jednego pracownika musi posiadać podpisaną umowę o świadczenie medycyny pracy z wybraną placówką medyczną. Platforma Medycyny Pracy w szczególności:

 • porządkuje wszystkie dokumenty związane z medycyną pracy,
 • sprawdza czy wszystkie poprzednie badania były wykonane prawidłowo,
 • daje możliwość szybszego (awaryjnego) badania medycyny pracy,
 • przypomina o badaniach 21 dni przed końcem ich okresu ważności,
 • gwarantuje nie przekroczenie żadnego z terminów badań,
 • daje pełną kontrolę nad procesem medycyny pracy,
 • drukuje prawidłowe indywidualne skierowania na badania,
 • ogranicza czas, w którym pracownik kadrowy musi skupiać się na prawidłowej obsłudze medycyny pracy,
 • chroni umową przed PIP,
 • wystawia fakturę,
 • ogranicza koszty medycyny pracy.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Pakiety Medyczne

Wave

Zapewnij sobie, swoim bliskim oraz pracownikom szybki dostęp do lekarzy i leczenia w najlepszych prywatnych placówkach.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Platforma Medycyny Pracy

Wave

Badania medycyny pracy dezorganizują pracę w Twojej firmie? Uporządkuj je z Platformą do obsługi medycyny pracy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Obniżenie wpłaty do PFRON

Wave

Zainteresowane firmy otrzymują dokument pozwalający obniżyć wpłaty do PFRON i oszczędzają na kosztach.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Pakiety Porad Prawnych

Wave

Nowy benefit pracowniczy – pakiety porad prawnych dla pracowników w formie abonamentu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

WYŚLIJ ZAPYTANIE
O OFERTĘ


  NAPISZ DO NAS